საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ბალანსი

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

მოთხოვნა - 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (ბალანსი)

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/13

მიღების თარიღი - 28/02/13

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

___biujeti.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.02.2013 The Training Center of Justice იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

ნაწილობრივი ინფორმაცია