დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების ხარჯთაღრიცხვა

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მოთხოვნა - პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012

მიღების თარიღი - 07/12/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

_________________________________________________________________________________________________________________.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.12.2012 Municipal Board of Dedoplistskaro დედოფლისწყაროს გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია