თბილისის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯები

2016 წელს თბილისის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-205.docx

მოთხოვნა

FOI0517-205 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
06.06.2017 თბილისის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯები თბილისის მერია

   FOI0517-205 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია