თბილისის მერიის საშტატო თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგოები

2016 წელს ​თბილისის მერიის საშტატო თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგოები 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-205.docx

მოთხოვნა

FOI0517-205 საშტატო თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
06.06.2017 თბილისის მერიის საშტატო თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგოები თბილისის მერია

   FOI0517-205 საშტატო თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია