საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.82-17. .PDF

მოთხოვნა

გ-04.82-17.პას..pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.01.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

   გ-04.82-17.პას..pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია