საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , აუდიტის ანგარიშები , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

31.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.101-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.101-17.პას..pdf

პასუხი

გ-04.101-17. პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.02.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   გ-04.101-17.პას..pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
06.02.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   გ-04.101-17. პას..PDF

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა