დევნილთა ოჯახები,რომელთათვის,სამინისტრომ უზრუნველყო კერძო საკუთრებაში არსებული დევნილთა ჩასახლების ობიექტების გამოსყიდვა და მათთვის გადაცემა

1)      დღეის მდგომარეობით, გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართის მიღებაზე დარეგისტრირებული განაცხადების რაოდენობა, დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად მათზე მინიჭებული ქულების მიხედვით
2)      დევნილთა ოჯახების  რაოდენობა, რომელთაც 2016 წელს რეაბილიტირებულ და ახალაშენებულ შენობებში გადაეცათ საცხოვრებელი ფართი, აღნიშნულისათვის გაწეული ხარჯების მითითებით
3)      დევნილთა ოჯახების  რაოდენობა, რომელთათვის,  სამინისტრომ 2016 წელს უზრუნველყო ინდივიდუალური სახლებისა და ბინების შეძენა, აღნიშნულისათვის  გაწეული ხარჯების მითითებით
4)      დევნილთა ოჯახების  რაოდენობა, რომელთათვის, 2016 წელს სამინისტრომ უზრუნველყო კერძო საკუთრებაში არსებული დევნილთა ჩასახლების ობიექტების გამოსყიდვა და დევნილებისათვის გადაცემა, აღნიშნულისათვის  გაწეული ხარჯების მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0117-002.docx

მოთხოვნა

დევნილთა ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.01.2017 დევნილთა ოჯახები,რომელთათვის,სამინისტრომ უზრუნველყო კერძო საკუთრებაში არსებული დევნილთა ჩასახლების ობიექტების გამოსყიდვა და მათთვის გადაცემა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

   დევნილთა ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია