დევნილთა ოჯახების რაოდენობა, რომელთათვის,სამინისტრომ უზრუნველყო ინდივიდუალური სახლებისა და ბინების შეძენა

წლების მიხედვით დევნილთა ოჯახების  რაოდენობა, რომელთათვის,  სამინისტრომ უზრუნველყო ინდივიდუალური სახლებისა და ბინების შეძენა, აღნიშნულისათვის  გაწეული ხარჯების მითითებით და წლების მიხედვით დევნილთა ოჯახების  რაოდენობა, რომელთათვის, სამინისტრომ უზრუნველყო კერძო საკუთრებაში არსებული დევნილთა ჩასახლების ობიექტების გამოსყიდვა და დევნილებისათვის გადაცემა, აღნიშნულისათვის  გაწეული ხარჯების მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად