დევნილთა ოჯახები, რომელთაც რეაბილიტირებულ და ახალაშენებულ შენობებში გადაეცათ საცხოვრებელი ფართი

წლების მიხედვით დევნილთა ოჯახების  რაოდენობა, რომელთაც რეაბილიტირებულ და ახალაშენებულ შენობებში გადაეცათ საცხოვრებელი ფართი, აღნიშნულისათვის გაწეული ხარჯების მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად