საცხოვრებელი კორპუსების და კომერციული ობიექტების მშენებლობისთვის ხეების მოჭრაზე გაცემული ნებართვების, მოჭრილი ხეების და ნებართვების გაცემით მიღებული შემოსავლის ოდენობა

2011-2016 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საცხოვრებელი კორპუსების და კომერციული ობიექტების მშენებლობისთვის ხეების მოჭრაზე გაცემული ნებართვების, მოჭრილი ხეების და ნებართვების გაცემით მიღებული შემოსავლის  ოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

24.08.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0816008.docx

მოთხოვნა

მოჭრილი ხეების და ნებართვების გაცემით მიღებული შემოსავლის ოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.09.2016 საცხოვრებელი კორპუსების და კომერციული ობიექტების მშენებლობისთვის ხეების მოჭრაზე გაცემული ნებართვების, მოჭრილი ხეების და ნებართვების გაცემით მიღებული შემოსავლის ოდენობა თბილისის მერია

   მოჭრილი ხეების და ნებართვების გაცემით მიღებული შემოსავლის ოდენობა.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია