ქ.ბათუმის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯები

2015  წელს  გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით)

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-129.docx

მოთხოვნა

წარმომადგენლობითი ხარჯები.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.09.2015 ქ.ბათუმის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯები ბათუმის მერია

   წარმომადგენლობითი ხარჯები.PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია