თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა 2014 წელს

2014 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-108.docx

მოთხოვნა

OPD0315-108-თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.04.2015 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა 2014 წელს თეთრიწყაროს გამგეობა

   OPD0315-108-თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია