საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-091.docx

მოთხოვნა

OPD0815-091 განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“

   OPD0815-091 განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია