საზოგადოებრივი მაუწყებლის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს

საზოგადოებრივი მაუწყებლის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-095.docx

მოთხოვნა

OPD0815-095 განთავისუფლებული თანამშრომლები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 საზოგადოებრივი მაუწყებლის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

   OPD0815-095 განთავისუფლებული თანამშრომლები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია