მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის დირექტორის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილება

2015 წელს ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა, სამუშაოს აღწერილობა და აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-032.docx

მოთხოვნა

OPD0815-032 დირექტორის მრჩეველი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.08.2015 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის დირექტორის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

   OPD0815-032 დირექტორის მრჩეველი.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია