2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული მიმოწერა

2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა  და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული მიმოწერის (მათ შორის ელექტრონული მიმოწერის) ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საქმიანი წერილი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-031.docx

მოთხოვნა

OPD0815-031 ბიუჯეტში ცვლილება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული მიმოწერა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

   OPD0815-031 ბიუჯეტში ცვლილება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია