განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის განთავისუფლებულ თანაშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს

2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-031.docx

მოთხოვნა

OPD0815-031 განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის განთავისუფლებულ თანაშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

   OPD0815-031 განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია