განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელებისა და გვარების მითითებით) დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-031.docx

მოთხოვნა

OPD0815-031 პრემიები და დანამატები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

   OPD0815-031 პრემიები და დანამატები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია