2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს მიმოწერის ასლები

2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და  ფინანსთა სამინისტროს მიმოწერის (მათ შორის ელექტრონული მიმოწერის) ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საქმიანი წერილი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-016.docx

მოთხოვნა

OPD0715-016 მიმოწერის ასლი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2015 2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს მიმოწერის ასლები სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   OPD0715-016 მიმოწერის ასლი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია