2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა

2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს  შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის  ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-016.docx

მოთხოვნა

OPD0715-016შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2015 2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   OPD0715-016შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია