2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-016.docx

მოთხოვნა

OPD0715-016 განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2015 2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   OPD0715-016 განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია