2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები

2015  წელს  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-016.docx

მოთხოვნა

OPD0715-016 წარმომადგენლობითი_ხარჯები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2015 2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   OPD0715-016 წარმომადგენლობითი_ხარჯები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია