2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები და სახელფასო დანამატები

2015 წელს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-016.docx

მოთხოვნა

OPD0715-016 პრემიები და სახელფასო დანამატები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2015 2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები და სახელფასო დანამატები სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   OPD0715-016 პრემიები და სახელფასო დანამატები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია