ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - ბიუჯეტი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ტურიზმის ეროვნული სააგენტო

მოთხოვნა - 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის მეორე კვარტალის შესრულების ბალანსი/ანგარიში);

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, ბალანსი არ არის მოწოდებული

გაგზავნის თარიღი - 24/10/2011

მიღების თარიღი - 27/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

24.10.2011

სტატუსი
დანართები

turizm_budget.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.10.2011 Georgian National Tourism Agency საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

ნაწილობრივი ინფორმაცია