ნენსკრაჰესზე მშენებლოების ნებართვის I სტადიის ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

06.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

letter_to_ministry_of_economy_06_08_2015.pdf

მოთხოვნა

pasuxi_nenskraze.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 ნენსკრაჰესზე მშენებლოების ნებართვის I სტადიის ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   pasuxi_nenskraze.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია