საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ

2014  წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით;  

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-085.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-085 გადაუდებელი შესყიდვები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

   OPD0315-085 გადაუდებელი შესყიდვები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია