სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები

2014  წელს ხელმძღვანელზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   სამართლებრივი აქტების ასლები;

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-091.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-091 სამართლებრიცი აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

   OPD0315-091 სამართლებრიცი აქტები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია