სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლების პრემიები და დანამატები

2014  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-089.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-089 tanamshromlebi+premia+danamati+3.xls

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლების პრემიები და დანამატები სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

   OPD0315-089 tanamshromlebi+premia+danamati+3.xls

სრულყოფილი ინფორმაცია