ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციის წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ

2014  წელს  გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით); 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-036.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-036warmomadgenlobiti.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციის წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

   OPD0315-036warmomadgenlobiti.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია