ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ

2014  წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-066.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-066gadaudebeli-shesyidvebi.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2015 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

   OPD0315-066gadaudebeli-shesyidvebi.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია