საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სატრანსპორტო მომსახურების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.04.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

177.15.pdf

მოთხოვნა

177.15 pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.04.2015 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სატრანსპორტო მომსახურების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   177.15 pas.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია