ფოთის მერიის ბიუჯეტი

 

კატეგორია - ბიუჯეტი
 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - ფოთის მერია
 
მოთხოვნა - 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (ბალანსი);
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 03/04/2013
 
მიღების თარიღი - 08/04/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

03.04.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

biujeti0413105.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა