სახალხო დამცველის აპარატის ბიუჯეტი

კატეგორია - ბიუჯეტი
 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - სახალხო დამცველის აპარატი
 
მოთხოვნა - 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. 
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 29/03/2013
 
მიღების თარიღი - 08/04/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

biujeti0313011.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა