ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ავტოპარკის ხარჯები

კატეგორია - ავტოპარკის ხარჯები

ინფორმაციის მომთხოვნი -  IDFI

საჯარო დაწესებულება - ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

მოთხოვნა - ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ 2012 წელს შეძენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მარკის, შესყიდვის ფასის და გამოშვების წელის მითითებით

მიღებული ინფორმაცია -  სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 20/02/2013

მიღების თარიღი - 01/03/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

avtomobili0213105.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა