თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიები

კატეგორია - ხელფასები და პრემიები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

მოთხოვნა - თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე) და თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე  წერილის მიღების მომენტამდე თვეების მიხედვით

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, არ არის თვეების მიხედვით

გაგზავნის თარიღი - 20/02/2013

მიღების თარიღი - 01/03/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

premia0213105.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა