ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ბიუჯეტის ბალანსი

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

მოთხოვნა - 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (ბალანსი)

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 20/02/2013

მიღების თარიღი - 01/03/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

biujet0213105.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა