საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ

2014  წელს  გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-005.pdf

მოთხოვნა

opd0315-005warmomadgenlobiti xarji.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.04.2015 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

   opd0315-005warmomadgenlobiti xarji.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია