ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დღეის მდგომარეობით შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა (ცალ-ცალკე) რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (მამაკაცთა და ქალთა რაოდენობა);

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები გენდერული მონაცემები , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-020.pdf

მოთხოვნა

opd0315-020genderi(16+17).pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.03.2015 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

   opd0315-020genderi(16+17).pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია