საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

265.15.PDF

მოთხოვნა

265.15 pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.03.2015 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია

   265.15 pas.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია