საჯარო ინფორმაცია - განხორციელებული საიდუმლო შესყიდვების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

541.14.pdf

მოთხოვნა

541.14pass.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.12.2014 პასუხი - განხორციელებული საიდუმლო შესყიდვების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   541.14pass.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია