საჯარო ინფორმაცია - კვლევა "ფინანსებზე ხელმწისაწვდომობა საქართველოში - ფინანსური ბაზრების როლი"

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

539.14.pdf

მოთხოვნა

539.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.11.2014 პასუხი - კვლევა "ფინანსებზე ხელმწისაწვდომობა საქართველოში - ფინანსური ბაზრების როლი" ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   539.14pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია