საჯარო ინფორმაცია - კომპანიების მიერ საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული ჯარიმების პატიებასთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.10.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

527.14.pdf

მოთხოვნა

527.14 pas.pdf

პასუხი

527.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.10.2014 პასუხი - კომპანიების მიერ საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული ჯარიმების პატიებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   527.14 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
22.10.2014 პასუხი - კომპანიების მიერ საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული ჯარიმების პატიებასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   527.14pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია