საჯარო ინფრომაციის გაცემასთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.10.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

524.14.pdf

მოთხოვნა

524.14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.10.2014 პასუხი - საჯარო ინფრომაციის გაცემასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   524.14 pas.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა