საჯარო ინფორმაცია - სსიპ დელტასა და შპს თბილავიამშენის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.10.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

514.14.pdf

მოთხოვნა

514.14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.10.2014 პასუხი - თანამდებობის პირთა და თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   514.14 pas.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა