წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების დიპლომები

საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ქსეროასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-152.docx

მოთხოვნა

opd0314-152Babunashvili.pdf

პასუხი

opd0314-152Ugulava.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.03.2014 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების დიპლომები წყალტუბოს საკრებულო

   opd0314-152Babunashvili.pdf
   opd0314-152Ugulava.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია