საჯარო ინფორმაცია - არაკომერციული იურდიული პირების დაფუძნების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

02.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

464.14.pdf

მოთხოვნა

464.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2014 პასუხი - არაკომერციული იურდიული პირების დაფუძნების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   464.14pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია