თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტი

2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

24.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-057.docx

მოთხოვნა

opd0314-057ბიუჯეტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.04.2014 თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტი თიანეთის გამგეობა

   opd0314-057ბიუჯეტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია