პასუხი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მოთხოვნილ ინფორმაციაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ეკონომიკის სამინისტრო. წერილი 03-1983.pdf

მოთხოვნა

ეკონომიკის სამინისტრო 03-1983.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა