ქ. ფოთის მერიის ბიუჯეტი

2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-076.pdf

მოთხოვნა

opd0314-076ანგარიში ბიუჯეტზე.pdf

პასუხი

opd0314-076ბიუჯეტი.xls

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.03.2014 ქ. ფოთის მერიის ბიუჯეტი ფოთის მერია

   opd0314-076ანგარიში ბიუჯეტზე.pdf
   opd0314-076ბიუჯეტი.xls

სრულყოფილი ინფორმაცია