ქ. ფოთის მერიის აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა

2013 წელს აუდიტორული შემოწმებების შედეგების ამსახველი ინფორმაციის სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის შემთხვევების რაოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-076.pdf

მოთხოვნა

opd314-076აუდიტის შედეგების გადაგზავნა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.03.2014 ქ. ფოთის მერიის აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა ფოთის მერია

   opd314-076აუდიტის შედეგების გადაგზავნა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია